• mapa serwisu
 

Jubileusz Wydziałów Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Dziekan WGGIOŚ
prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński

Dziekan WGGIIŚ
prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński

All rights reserved © 2016 Akademia Górniczo-Hutnicza